اطلاعات تماس

جهت ارتباط با ما از آدرس و شماره
های تماس زیر استفاده نمایید :عمان – اردن
دار ابن خلدون برایترجمه
تلفن: 0096265516412
فکس: 0096265516412
سیار: 00962795209798
سكايب: ibn.khaldun1
بريد الكتروني: [email protected]bnkhaldun.com
الجاردنز، شارع وصفي التل، عمارة رقم 105، مكتب رقم 101

محل سکونتما

تماس با ما

Trusted By