Tjänster

Vi är glada att erbjuda våra tjänster i översättning inom följande områden:

Översättning

Översätta böcker, forskningsstudier, kontrakt, kataloger, handböcker, underhållsinstruktioner, reklambyråer, fakturor, fraktsedlar, försäkring, medicinska rapporter och certifikat.
Från arabiska till engelska och alla andra språk. Hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser.

Tolkning

Vi erbjuder även tolkning tjänster som följa med besökande delegationer för företag av alla språk.

Omsättning av filmer och dokumentärer

IT Services Bureau---distinkt tolkning dokumentärer och tecknade filmer.

Andra språk:

Vi har kvalificerade tolkar att översätta till och från andra följande språk:
tyska, franska, ryska, ukrainska, spanska, italienska, kinesiska, rumänska, turkiska, grekiska, holländska, bulgariska och koreanska.

Trusted By